O fóru

E-Mobilita

Diskuzní fórum na téma ekologizace dopravy Moravskoslezského kraje odstartovalo konferencí i-Mobilita, která se uskutečnila 15. 3. 2019 na Černé louce v Ostravě a jejímž cílem bylo osvětlit proměny města Ostrava a chytrého regionu Moravskoslezského kraje v oblasti inteligentní dopravy beroucí ohled na životní prostředí. 

Na tuto konferenci pak navázaly ročníky 2022 a 2023, v nichž jsme reflektovali geopolitickou situaci, legislativu a připravenost ČR na ekologizaci dopravy, dále Green Deal, dotační možnosti, nechyběly inspirativní příklady z Moravskoslezského kraje. Mezi ústřední témata patřil krom elektromobility vodík a jeho budoucí využitelnost v dopravě i energetické soběstačnosti. Věnovali jsme se novinkám z vodíkového sektoru jako zelený vodík, dále autonomním systémům pro administrativní budovy i obytné domy, neopominuli jsme téma energetiky, konkrétně zkušenosti a nabízená řešení v rámci decentrálního teplárenství a další. Cílem diskuzního fóra je také inspirovat a podělit se o cenné a praktické informace. 

Mezi významné hosty fóra řadíme 1. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucku, generálního ředitele ČEZ Energo Martina Václavka, ekonomického poradce Zastoupení Evropské komise v ČR Josefa Schwarze, generálního ředitele Alstom ČR a Slovensko Dana Kurucze, vice presidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje, předsedu představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniela Moryse, ředitele vysokoškolského ústavu Centra energetických a environmentálních technologií a VŠB-TUO Stanislava Myšáka. 

Kompletní přehled přednášejících jednotlivých ročníků: 2019, 2022, 2023.

Elektromobilita je a bude velkým tématem i do budoucna, proto jsem navázali dlouhodobé strategické partnerství s Centrem bezpečné jízdy Libros Ostrava. 

Pro koho je fórum určeno:

  • Starostové měst a obcí Moravskoslezského kraje
  • Zástupci komunálních služeb
  • Zástupci firem dodávající energii
  • Výrobci ekologických dopravních prostředků a návazných výrobků
  • Firmy angažující se v rozvoji vodíkových technologií
  • Firmy, jejichž cílem je udržitelnost
  • Provozovatelé firemních flotil, 
  • Odborná veřejnost, studenti VOŠ a VŠ

Organizátor:

Černá louka s.r.o.

 

Moravskoslezský kraj finančně podpořil diskuzní fórum E-Mobilita v roce 2019, 2022 a 2023 formou individuální dotace
Hlavní partner
Partner
Mediální partner

Pořadatel diskuzního fóra

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

 

Kontaktní osoba

Miriam Lehocká
miriam.lehocka@cerna-louka.cz